Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

1. Müüjal on õigus kasutada (sh töödelda) kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks ja kliendile parema teenuse pakkumiseks.
2. Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.
3. Müüjalt tellimuse tegemisega kinnitab klient enda nõustumist oma isikuandmete töötlemisega nagu on selgitatud käesolevas peatükis.
4. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Nos Enfants OÜ (registrikood 14636598), asukohaga Järveotsa tee 39, 13520, Tallinn, Harjumaa, Eesti.
5. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil, millisel juhul on õiguslik alus kliendi isikuandmete töötlemiseks müüja ja kliendi vahel sõlmitud leping.
6. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid Nos Enfants OÜ (registrikood 14636598), õigustatud huvi alusel, eesmärgiga pakkuda kliendile parimat teenust. Näiteks töötleb Nos Enfants OÜ andmeid kliendi ostukäitumise kohta, andmeid uudiskirjade lugemise ja avamise kohta ning andmeid reklaamide avamise kohta, eesmärgiga pakkuda kliendile tema eelistatud pakkumisi ja sisu.
7. Müüja e-poe kasutamisel on töödeldavateks isikuandmeteks:
7.1. kliendi poolt tellimuse tegemisel ehk Lepingu sõlmimisel avaldatud andmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, mobiiltelefoninumber, pangakonto number, kauba kohaletoimetamise aadress.
7.2. e-poe kasutamisel ehk Lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed nagu andmed e-poes sooritatud ostude kohta nagu: e-poes kulutatud summad, e-poes sooritatud ostude arv; e-poe soodustuste, nagu elektrooniliste vautšerite ja muude pakkumiste kasutamise aktiivsus; saadetud uudiste ja e-kirjade avamise info ning info tagasi tulnud e-kirjade kohta (näiteks vigase e-postiaadressi korral); andmed kliendi eelistatud kaubakategooriate kohta; andmed kliendi eelistatud brändide kohta ja klienditoe andmed.

7.3. kliendil on võimalus loobuda masskirjade saamisest e-poe süsteemi iseteeninduses või müüjaga ühendust võttes.
8. Müüja ei edasta kliendi andmeidkolmandatele osapooltele, välja arvatud raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile. Nos Enfants OÜ kasutab järgmisi volitatud töötlejaid ja volitatud töötlejate kategooriaid:
8.1. serveri- ja muu tugiteenuse osutajad iseteeninduskeskkonna haldamiseks Compic OÜ, (registrikood 10641728, aadress Võru 1-28, Tallinn 13612)
8.2. makseteenust vahendavaid ettevõtteid ja teave mis on vajalik ostu eest tasumiseks MAKSEKESKUS AS (registrikood 12268475, aadress Niine 11, Tallinn 10414);
8.3. posti- ja kullerteenust pakkuvaid ettevõtteid ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks EESTI POST AS (registrikood 10328799, aadress Pallasti 28, Tallinn 10001); Itella Estonia OÜ (registrikood 10891224, aadress Loomäe tee 13, Lehmja küla EE-75306 Rae vald, Harjumaa);
8.4. vastavalt vajadusele võib Müüja kasutada teisi tugiteenuse osutajad kliendikeskkonna ja e-poe veebilehe haldamiseks ja muid turunduspartnerid kooskõlas käesolevate tingimustega.
9. Täpsema info saamiseks müüja volitatud töötlejate kohta, võtke palun ühendust müüja klienditeenindusega e-poe veebilehel „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.
10. Müüja tagab oma klientidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused seoses klientide isikuandmete töötlemisega. Õiguste teostamiseks võtke palun müüjaga ühendust. Teatud taotlused, mis puudutavad näiteks juurdepääsu andmetele, andmeanalüüsiga seotud spetsiiflisi küsimusi või muid küsimusi täiendava juurdepääsu taotlemiseks, on vaja esitada e-kirja teel ja digitaalselt allkirjastatult, et müüjal oleks mõistlikult võimalik taotluse esitaja isikusamasus tuvastada.
11. E-poes sooritatud ostude ostutšeki andmeid säilitatakse 24 kuu jooksul alates ostu sooritamisest, misjärel eemaldame kliendi andmed antud ostutšekilt ja ostu andmed koondatakse ostude kogusumma andmeteks toote kategoorias selliselt, et konkreetne ostja ei ole tuvastatav. Paberkandjal säilitame dokumente 7 aasta jooksul raamatupidamise jaoks.
12. Kõiki kliendiga seotud andmeid säilitatakse kuni 24 kuu jooksul pärast viimast kliendi andmetega toimunud toimingut e-poes. Pärast seda kliendi andmed kustutatakse.
13. Isikuandmete töötlemisel on kliendil muuhulgas järgmised kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused:
13.1. Õigus saada informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta – veebilehel kättesaadavaks tehtud tingimustes on antud üldteave selle kohta, kuidas müüja töötleb kliendi isikuandmeid ja milliseid andmeid töödeldakse.
13.2. Õigus andmetele juurdepääsule - kliendil on igal ajal õigus küsida koopiat oma andmetest, mida müüja töötleb. Sellesisuline taotlus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult. Enamik teavet andmete kohta, mis müüja hoiab, on kliendile kättesaadav ka e-poe kasutajakeskkonnas.
13.3. Õigus andmete uuendamisele ja parandamisele - kliendil on igal ajal õigus on andmeid uuendada. Isikuandmeid saab uuendada e-poe kasutajakeskkonnas või võttes müüjaga ühendust.
13.4. Õigus vastuväidete esitamisele - kliendil on õigus esitada müüjale vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, kui isikuandmete töötlemine toimub müüja õigustatud huvi alusel.
13.5. Õigus nõuda isikuandmete kustutamist - kliendil on õigus taotleda, et müüja kustutaks teda puudutavad isikuandmed.
13.6. Õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi - kui kliendi isikuandmete töötlemine põhineb kliendi antud nõusolekul, on kliendil igal ajal õigus müüjale antud nõusolek tagasi võtta.
13.7. Õigus andmete ülekantavusele - kliendil on õigus ise saada müüjalt isikuandmeid, mida klient on müüjale esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et müüja edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale.
13.8. Õigus pöörduda nõude võib kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinninfo@aki.eewww.aki.ee.
14. Punktides 5.13.1-5.13.8. nimetatud õiguste teostamiseks võtke palun müüjaga ühendust e-poe veebilehel „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.
15. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
 

Menüü

Seaded

Meeldinud esemete salvestamiseks looge tasuta konto.

Logi sisse

Soovinimekirjade kasutamiseks looge tasuta konto.

Logi sisse